Linkovi

 

PADI
  www.padi.com
 
PADI e-Learning
  PADI e-Learning
 
Oxy Pula
  www.oxy.hr
 
MARES
  www.mares.com
 
+aquamed
  www.aqua-med.eu
TZG Crikvenice
  www.rivieracrikvenica.com
 
Grad Crikvenica
  www.crikvenica.hr
 
Eko Kvarner
  www.ekokvarner.hr
 
Udruga turističkih vodiča Kvarnera
  www.vodici-kvarnera.hr
 
Poliklinika Terme Selce
  www.terme-selce.hr

 
 
 

Ukoliko trebate pomoć pri odabiru ili prijavi na određeni tečaj, molimo kontaktirajte naše instruktore  Naši instruktori